Mai jos gasiti toti indicatorii calculati de aplicatia pentru analiza financiara MacrostandarD Business Analyst (MBA).
Descarca doua modele de analiza financiara realizate cu aplicatia MBA.
Vezi si formulele de calcul ale indicatorilor de analiza economico-financiara.

Fiecare sectiune din analiza generata mai mare o pagina de grafice si una de analiza dinamica (valorica si factoriala). Exceptie fac sectiunile analiza factoriala si analiza riscului de faliment.

(1) Indicatori de baza

BILANTUL
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
Materii prime si materiale consumabile
Productia in curs de executie
Produse finite si marfuri
Avansuri pentru cumparari de stocuri
STOCURI - TOTAL
CREANTE - TOTAL
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
Cheltuieli in avans
Sume datorate institutiilor de credit si imprumuturi asimilate
Datorii comerciale si alte datorii asimilate
Alte datorii pe termen scurt
DATORII PE TERMEN SCURT - TOTAL
Active circulante nete respectiv datorii curente nete
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
Sume datorate institutiilor de credit si imprumuturi asimilate
Datorii comerciale si alte datorii asimilate
Alte datorii pe termen lung
DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG - TOTAL
PROVIZIOANE
Subventii pentru investitii
Venituri inregistrate in avans
VENITURI IN AVANS - TOTAL
CAPITAL SI PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN REEVALUARE SI ALTE REZERVE
Alte elemente de capital
CAPITALURI - TOTAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
CIFRA DE AFACERI NETA
Productia vanduta
Venituri din vanzarea marfurilor
Venituri din dobanzi obtinute din activitatea de leasing
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs
Productia realizata de entitate pentru scopurile proprii
Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu personalul - Total, din care:
Salarii si indemnizatii
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Amortizari, provizioane si alte ajustari de valoare
Alte cheltuieli de exploatare - Total, din care:
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Venituri din interese de participare si din alte investitii
Venituri din dobanzi
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare
Cheltuieli privind dobanzile
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
REZULTATUL FINANCIAR
Rezultatul obtinut din activitatea extraordinara
REZULTATUL BRUT
Impozitul pe profit si alte impozite asimilate
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
ALTE INFORMATII DE BAZA
Productia marfa realizata (valoric)
Capacitatea de productie maxima (valoric)
Numarul de actiuni/parti sociale
Valoarea nominala a actiunii/partii sociale
Capitalul social
Valoarea de piata a actiunii/partii sociale
Numarul mediu de salariati
Surse proprii de finantare

(2) Analiza indicatorilor de baza

Sume datorate institutiilor de credit si imprumuturi asimilate - total
Datorii comerciale si alte datorii asimilate - total
Alte datorii - total
Datorii totale (curente si la termen) plus asimilate
Capitaluri proprii (activul net contabil)
Capitalizare bursiera (sau echivalenta)
Capitaluri permanente
Creante inclusiv cheltuieli in avans
Datorii totale pe termen scurt inclusiv venituri in avans
Activ/Pasiv TOTAL
Rata de impozitare efectiva (Impozitul pe profit / Rezultatul brut)
Soldurile intermediare de gestiune
Marja comerciala
Marja activitatii de leasing
Productia exercitiului
Valoarea adaugata
EBE (Excedentul brut din exploatare)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Rezultatul curent
Venituri totale (de exploatare + financiare)
Cheltuieli totale (de exploatare + financiare)
EBIT (Profitul inainte de dobanda si impozit)

(3) Analiza ponderilor principalelor elemente

PONDEREA ELEMENTELOR DE CHELTUIELI
IN TOTAL VENITURI DE EXPLOATARE (100%)
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu personalul - Total
Amortizari, provizioane si alte ajustari de valoare
Alte cheltuieli de exploatare - Total
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
IN TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (100%)
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu personalul - Total, din care:
Salarii si indemnizatii
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Amortizari, provizioane si alte ajustari de valoare
Alte cheltuieli de exploatare - Total, din care:
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare
PONDEREA ELEMENTELOR DE PATRIMONIU
IN TOTAL ACTIV (100%)
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
ACTIVE CIRCULANTE (SI ASIMILATE) - TOTAL
IN TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (SI ASIMILATE) (100%)
STOCURI - TOTAL
CREANTE (SI ASIMILATE) - TOTAL
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR
IN TOTAL STOCURI (100%)
Materii prime si materiale consumabile
Productia in curs de executie
Produse finite si marfuri
Avansuri pentru cumparari de stocuri
IN TOTAL PASIV (100%)
Sume datorate institutiilor de credit si imprumuturi asimilate
Datorii comerciale si alte datorii asimilate
Alte datorii pe termen scurt
DATORII PE TERMEN SCURT - TOTAL
Sume datorate institutiilor de credit si imprumuturi asimilate
Datorii comerciale si alte datorii asimilate
Alte datorii pe termen lung
DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG - TOTAL

(4) Analiza financiara

Indicatori ai fondului de rulment
Fondul de rulment propriu
Fondul de rulment net sau permanent (Capitalul de lucru net)
Necesarul de fond de rulment
Trezoreria
Analiza stocurilor, creantelor si a datoriilor si a activului
Rotatia stocurilor
Perioada medie de inlocuire a stocurilor (zile)
Rotatia activelor circulante (si asimilate)
Perioada medie de inlocuire a activelor circulante (si asimilate)
Raportul creante/datorii (si asimilate)
Rotatia creantelor
Rotatia datoriilor curente
Rotatia datoriilor totale
Durata de incasare a creantelor (zile)
Durata de plata a datoriilor curente (zile)
Durata de plata a datoriilor totale (zile)
Rotatia activului (pasivului) total
Perioada medie de inlocuire a activului (pasivului) total (zile)
Indicatori de lichiditate, solvabilitate si de risc
Lichiditatea generala (globala)
Lichiditatea curenta (redusa) - Testul ACID
Gradul de indatorare
Solvabilitatea globala
Levierul financiar (Rata generala a indatorarii)
Acoperirea dobanzii
Analiza rentabilitatii si a profitabilitatii
Rentabilitatea exploatarii
Rata de rentabilitate a activelor totale (ROA)
Rentabilitatea economica (a profitului brut)
Rentabilitatea financiara a capitalului propriu (ROE)
Marja profitului din exploatare (obtinuta la 1 leu cifra de afaceri)
Marja profitului brut (obtinuta la 1 leu cifra de afaceri)
Marja profitului net (obtinuta la 1 leu cifra de afaceri)
Profitul net pe actiune/parte sociala
Analiza eficientei muncii
Gradul de valorificare a productiei fabricate
Gradul de valorificare a productiei fabricate calculat la productia vanduta
Gradul de utilizare a capacitatii de productie
Gradul de integrare pe verticala (rata valorii adaugate)
Gradul de inzestrare tehnica (cu imobilizari)
Randamentul imobilizarilor corporale
Randamentul activelor (activului)
Contributia factorului uman la formarea valorii adaugate
Productivitatea muncii calculata la cifra de afaceri
Productivitatea muncii calculata la productia marfa realizata
Productivitatea muncii calculata la productia exercitiului
Ponderea cheltuielilor totale de personal in valoarea adaugata
Cheltuiala cu salarile si indemnizatile de personal per angajat
Cheltuiala totala de personal per angajat

(5) Soldurile Intermediare de Gestiune

1) Venituri din vanzarea marfurilor
2) Cheltuieli privind marfurile
3) Marja comerciala (3 = 1 - 2)
4) Venituri din dobanzi obtinute din activitatea de leasing
5) Cheltuieli privind dobanzile de refinantare
6) Marja activitatii de leasing (6 = 5 - 6)
7) Productia vanduta
8) Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs
9) Productia realizata de entitate pentru scopurile proprii
10) Productia exercitiului (10 = 7 + 8 + 9)
11) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
12) Alte cheltuieli materiale
13) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
14) Cheltuieli privind prestatiile externe
15) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
16) Valoarea adaugata (16 = 3 + 6 + 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15)
17) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
18) Cheltuieli cu personalul - Total
19) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
20) EBE (Excedentul brut din exploatare) (20 = 16 + 17 - 18 - 19)
21) REZULTATUL DIN EXPLOATARE
22) REZULTATUL FINANCIAR
23) Rezultatul curent (23 = 21 + 22)
24) Venituri totale (de exploatare + financiare)
25) Cheltuieli totale (de exploatare + financiare)
26) Rezultatul obtinut din activitatea extraordinara
27) REZULTATUL BRUT (27 = 24 - 25 + 26)
28) Cheltuieli privind dobanzile
29) EBIT (Profitul inainte de dobanda si impozit) (29 = 27 + 28)

(6) Analiza factoriala

0. Factorii care au contribuit la modificarea productiei vandute
PV1 - PV0
1. Numarul mediu de salariati
(NS1 - NS0) x PMCA0 x GVPF0
2. Productivitatea muncii, din care:
N1 x (PMCA1 - PMCA0) x GVPF0
a) influenta gradului de inzestrare tehnica
NS1 x (GIT1 - GIT0) x PIMO0 x RIMOB0 x GVPF0
b) influenta ponderii imobilizarilor corporale
NS1 x GIT1 x (PIMO1 - PIMO0) x RIMOB0 x GVPF0
c) influenta randamentului imobilizarilor corporale
NS1 x GIT1 x PIMO1 x (RIMOB1 - RIMOB0) x GVPF0
3. Gradul de valorificare a productiei fabricate calculat la productia vanduta
N1 x PMCA1 x (GVPF1 - GVPF0)
Elemente de baza
Tipul situatiei financiare:
Productia vanduta
Productia marfa realizata (valoric)
Numarul mediu de salariati
Imobilizari corporale
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
Indicatori economico-financiari
Gradul de valorificare a productiei fabricate calculat la productia vanduta (PV / PMR)
Productivitatea muncii calculata la productia marfa realizata (PMR / NS)
Randamentul imobilizarilor corporale (PMR / IMOC)
Ponderea imobilizarilor corporale in activele imobilizate total (IMOT / IMOC)
Gradul de inzestrare tehnica (cu imobilizari) (IMOC / NS)

(7) Analiza riscului de faliment

Cifra de afaceri
Cheltuieli cu personalul
Rezultatul din exploatare
Cheltuieli financiare
Rezultatul brut
Creante (inclusiv cheltuieli in avans)
Numerar si echivalent de numerar
Active circulante (inclusiv cheltuieli in avans)
Datorii pe termen scurt [curente] (inclusiv venituri in avans)
Datorii Totale [curente si la termen] (inclusiv venituri in avans)
Capitaluri proprii (Total capitaluri + Provizioane + Subventii pentru investitii)
Capitaluri permanente (Capitaluri proprii + Datorii pe termen mediu si lung)
Valoarea adaugata
EBE (Excedentul brut din exploatare)
Activ/Pasiv Total
Surse proprii de finantare din profit (Profit reinvestit)
 
Modelul Altman
[v1] Rezultatul din exploatare / Activ total
[v2] Cifra de afaceri / Activ Total
[v3] Capitaluri proprii / Datorii Totale
[v4] Active circulante / Activ total
[v5] Surse proprii de finantare din profit / Activ Total
Testul Z: 3.3 x v1 + 1 x v2 + 0.6 x v3 + 1.2 x v4 + 1.4 x v5
Rezultatele testului Z:
Z < 1,8 : faliment iminent;
Z = 1,81 – 2,70 : deficit de lichiditati;
Z = 2,71 – 2,99 : solvabilitate, risc redus;
Z > 3 : solvabilitate ridicata, risc inexistent;
 
Modelul Conan si Holder
[v1] (Creante + Numerar si echivalent de numerar) / Activ total
[v2] Capitaluri permanente / Pasiv total
[v3] Cheltuieli financiare / Cifra de afaceri
[v4] Cheltuieli cu personalul / Valoarea adaugata
[v5] EBE / Datorii totale
Testul Z: 0.16 x v1 + 0.22 x v2 - 0.87 x v3 - 0.1 x v4 + 0.24 x v5
Rezultatele testului Z:
Z ≥ 0,16 Foarte bun Probabilitate de faliment sub 10%
0,1 < Z ≤ 0,16 Bun Probabilitate de faliment intre 10% - 30%
0,04 < Z ≤ 0,1 Sub observatie Probabilitate de faliment intre 30% - 65%
Z ≤ 0,04 Pericol Probabilitate de faliment intre 65% - 90%
 
Modelul Taffler
[v1] Rezultatul brut / Datorii curente
[v2] Active circulante / Datorii curente
[v3] Datorii curente / Pasiv total
[v4] Cifra de afaceri / Activ total
Testul Z: 0.53 x v1 + 0.13 x v2 + 0.18 x v3 + 0.16 x v4
Rezultatele testului Z:
Z ≤ 0,2 : risc de faliment ridicat;
Z ≥ 0,3 : risc de faliment redus;